Hvem tror du at du er

Din mor har en far og mor. Og hver av dem

har også to foreldre. Da har vi allerede seks

personer. Din far har ..; ja da blir det seks til!

Er din familie som ei øy som så og si svever helt for seg selv? Eller har du oppdaget de forbindelser familien har til fortiden og til samtiden?

 

Hvem trodde du at du var?

Å lete etter sine slektninger gir oss kanskje noen ahaopplevelser. Kjenner du igjen hvordan dine foreldre eller søsken er? Hva med dine søskenbarn/ fettere og kusiner?

Er det forfedrene vi ikke kjenner som er de mest interessante?

.