Fiskergaard

Navnet Fiskergaard kommer fra Fiskerstrand på Sula. Fiskergaard eksisterer ikke i dag som stedsnavn. Det er brukt som familienavn, men er sjeldent. Det er helst skrevet med to aer. En av gårdene på Fiskerstrand het Fiskergard eller Fiskergaarden. Det er også omtalt som Dalgarden. Regnet som en husmannsplass.

 

Arkivet i Trondheim sier i brev i 2004 at de ikke har funnet noen Ole Petersen bosatt på Fiskergaard i Borgund prestegjeld (sokn) ved folketellingen i 1875, men på en plass (husmannsplass) under nabogården Tranvaag ( løpnr. 180c), fant de denne familien:

Peter Nilsen, husmann, født 1813 i Borgund

Johanne Didriksdtr., kone, født 1819 i Borgund

Ole Petersen, sønn, født 1855 i Borgund

Laurits Petersen, sønn, sjømann født 1846 i Borgund, fraværende i England

(Laurits er jo Olafs mellomnavn.)

 

Det viser seg altså at dette er den vi leter etter. Se Grovadalen link 

 

http://www.sula.kommune.no/kunde/bilder/Innhold_Sularegion.jpg 

 

Fra Sula bygdebok

 

 

Side 240: Fiskergaarden

Matrikkelgarden, Fiskergaarden, gardsnr. 79.

Skyld: Skyldsett 1667 til 7 våg. Denne skylda sto ved lag til 1818. ”Skyld” var skatteverdien myndighetene hadde fastsatt.

 

Opplysninger om garden, buskap og avling: ( noen av opplysningene.)

 

”1667: 1 mann ”Af øde ryddet” Altså ser det ut til at 1667 var begynnelsen.

Det nevnes flere navn, men i 1868 er det 2 mann ( kanskje underforstått to familieoverhoder = to familier) 

 

”Garden hadde same eigarene som Djupvik til forbi 1800. Dalgaren blei kjøpt til sjølveige 1815, Bukkeskinngaren først i 1870. Sjå under Brukarar.”

 

Etter kartet på side 240 ( tegnet ) med navnet: Fiskerstrand 1923

 

Følgende gårds/plassnavn er ført opp: bruksnummer = br.nr

A Brnr 1 Fiskergaarden

B --      2

C --      1 Ingebr.gaarden

D --      1 Vaatmyr

E --      1 Øvregaarden

F --      1 Haugen

G --     1 Villumsgaarden

H --      1 Davidsplassen

 I  --      1

L --      11,  Garden, 87, Myren

 

Dal-garen er brnr 2 ( s. 241) kjøpt til sjølveige i 1815. blei rydda i byringa av 1600 åra.

Fyrste vi høyrer om er Jakob i Fiskergaarden i 1836.

 

Bukkeskinnsgaren ( s 242) er (også) brnr 1  Navnet Bukkeskinn kommer fra Hjørundfjorden og heter nå Brattheim. Første mannen en kjenner her er Ole Eriksen Bukkeskinn død i 1736, 83år. Bukkeskinngaren kjøpt til sjølveige i 1870.

 

Brukar nr 4: Sjur Olsen ( ca 1756-1807),  brukar 1795 – 1807.,

Gift 1795, med Henninga Olsdtr. Fiskergaard f. 1768.

 

Oppatgift 1808 med brukar 5: Lars Ingebrigtsen Romestrand ( d.1845, 43 år)

Falitt etter hans død.

 

(side 243, ) Brukar nr 6: Ole Pedersen 1800- 1867, brukar 1825 – 43 g.m. Torine Larsdtr f. ca 1790.

Hvor ble det av Ole Pedersen etter 1843? 

 

Dette er en annen enn den Ole Petersen som er oppgitt på Tranvaag født i 1855 i følge brev fra Riksarkivet Trondheim. 

 

Alle nålevende personer med etternavnet Fiskergaard eller Fiskergård er i slekt.