Giskemo Ørskog kommune. 

 

Mor til Elise: Berte Marie Olsd. Giskemo, fødd på Reite, Vaksvik, Skodje ( Skøye).

 

Bygdebok for Ørskog har denne oversikt.

Her følger en presentasjon av forfedrene bakover slik det står i

”Ørskog gjennom tidene.”, utgitti 1990 av Ørskog Sparebank.

 

Berte Maries (også kalt Maria) foreldre var:  

 

Bertes far: Ole Iversen Hjellereit, Viset brn 5, på Ole-Ellinggarden.

Han er ført opp som bruker nr 8, han er født i 1771. ( side 636)

                       

Bnr. 1  Larsplassen

 

Ole Iversens far (Bertes farfar):

Iver Olsen Viset, født 1716 – 1782 ( side 626) bruker nr 29

            Gift med

Ole Iversens mor (Bertes farmor):

Marte Nilsdtr i 1770 Her stopper farens forfedre lenger bakover.

 

Bertes mor:

Kristine Eberhardddtr. Giskemo;  Dvs fra Giskemo brn 3, Pettergarden (side 115)

De hadde åtte barn.

Det er bare Berte Maria og eldstemann Ole som nevnes som gifte.

Ole drev gården videre. De andre døde unge.   ( fra side 182)

 

Kristines far: (Bertes morfar)

          55   Eberhart Pedersen, Sjøholt 65/b                                                1742 – 1819

gift 1777 m. Kari Christensd. Sorte, Giskemo 30/a                                    1752 – 1789

 

Kristines mor: (Bertes mormor)

Kari Kristensdtr. Sorte, Giskemo 30/a (side 108) 1752 (1827 må være feil) -1789

Barn:    Anne 1777- 1826; gift i 1812 med Nils Jørgensen Sollid, 1784-1839

                        Kristine 1780-

                        Peter Olaus 1782-1870, bruker 56

 

 (Eberhard giftet seg andre gang i 1790. Tre barn, dvs halvsøsken til Kristine. side 115)

 

Kari Kristensdtrs far: ( Bertes oldefar)

Kristen Kristensen Sorte, Skodje  1718- 1776

Gift 1751 med

Kari Kristensdtrs mor: (Bertes oldemor)

Guri Amundsdtr. Giskemo ( 29a)

Barn:    Karen ( Kari) født 1752  Siri 1754, Synnøve 1761, Margrete 1764, Ole

 

Guri Amundsdtr.s far  ( Bertes tippoldefar)

            Amund Olsen Giskemo, 1679-1764 (bruker 29; Guri var eldste barnet på gården)

Guri Amundsdtr.s mor  ( Bertes tippoldemor)

Anna Ellingsdtr 1663-1749  Det er nevnt ni barn.  ( side 108) Fødselsåret for Anna er satt til 1663, og Guri er født i 1726. Det er mulig, men dog noe seint. Særlig når en tar i betraktning at det kom 8 barn til.

 

Det er mulig å se i andre bygdebøker. For eks for Skodje og Stordalen.

  

56   Peter Olaus Eberhartsen Giskemo  55/c                                                                        1782 – 1870

gift 1812 m. Else Marie Eriksd. Gjære 22/c                                                                           1784 – 1870

Born:

a)            Stine Katrine                                                                                                                                      1813 – 1814

57   Stine Marta Petersd. Giskemo 56/b                                                               1820 – 1905

gift 1850 m. Størker Pedersen Øvre-Lande  52/f                                                   1819 – 1903

Born:

a)            Peder Elias   59                                                                                                                                  1845 – 1921

Stine sin son m. Elling Ellingsen Hjelle 19/g                                                                                1820 –

b)            Peter Elias Rasmus                                                                                                                           1852 – 1923

                Valgermo   36

c)            Elen Petrine                                                                                                                                        1855 – 1908

                Nedrevold   27