Hentet fra band VI av "Bygdebok for Ulstein og Hareid", ved Ingvard Bjåstad og Asbjørn Waage.

Redigert av Trygve Brandal. (Hatlehols trykkeri AS, 6270 Brattvåg 1985.)

 s. 451: Pilskoghaugen også kalt: Jørgenplassen, Brn 6