Lisa møter Ole

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

  Navn og ord i blå kursiv er linker.

Pilskog  og Overaa er navn på to gårder og i dag små grender/ bygdelag på Hareid på Sunnmøre, Møre og Romsdal fylke i Norge. 

Olaf Laurits Olsen Pilskog ble født på Karolusplassen på Overaa. Vi vet at han vokste opp på Jørgenplassen, bruksnummer 6 på Pilskog, Hjørungavåg.

Olaf Laurits Olsen Pilskog

ble født, den 18. september 1876, i følge kirkeboka for Ulstein, på Overaa, Hjørungavåg, Hareid, Møre og Romsdal, Norge. 


Han vokste opp på Jørgenplassen også kalt Pilskoghaugen. Det var og er et bruksnummer av gården Pilskog, også i Hjørungavåg.


Olaf flyttet som voksen til Ålesund, hvor han bodde til 1904 da han på grunn av den store bybrannen, flyttet til Giske. 

Han kjøpte hus på Godøy i 1909. Han tok med seg navnet Pilskog. Han fikk 12 barn med sin kone Ingeborg fra Giske.


I folketellingen for 1910 er han ført opp med navnet Olav. Der står det at han er født i 1874. Det ser ut som om de har byttet om på fødselsårene til Olaf og Ingeborg. Hun er ikke født i 1876, men i 1874.


Olaf Laurits Olsens mor het:

Elise Oline Karolusdotter, født 19. okt. 1838 oftes kalt Lisa.

Faren het: Ole Pedersen Fiskergaard, i følge kirkeboka for Ulstein.


Her er slik vi tror det hele begynte:

OBS!  De hadde seks barn.

Dette må korrigeres i bygdeboken for Hareid og Ulstein bind VI, fra 1985 ved Ingvard Bjåstad og Asbjørn Waage.

Elise/Lisa arbeidet i 1875, som tjenestejente på "Rabben", en husmannsplass under gården Tranvåg på Fiskerstranda på Sula.


Lisas søster, Karen Eline Karolusdotter, var gift og bosatt på Rabben fra 1874. Karen fikk et barn i løpet av 1875.

Grovadalen var en annen husmannsplass under Tranvåg, og lå ikke langt fra Rabben. På Grovadalen bodde en familie med 8 barn, blant dem en sønn som ble født 1855 og het Ole Johan Britannus Peterson (Fiskergaard). Dette ble Olafs far. 


Elises (Olafs mor) foreldre var:

Karolus Simonson Honningdalsnes fra Skodje - død 23.07. 1880  68 år gl. og

Berte Marie Olsd. Giskemo, født på Hjellereite, Ørskog - død 04.03.1891 93 år gl. Hennes ætt kommer fra Ørskogområdet; se følgende link og en oversikt over noen av hennes forfedre helt tilbake til år 1700. Elises slekt.


Ole P. Fiskergaard var inntil 2009, bare et navn for de fleste av Olafs slekt. Det sto i bygdeboken for Ulstein og Hareid, fra 1985, men noe om hans liv før og etter 1876, da han ble innført som far til Olaf i kirkeboken, visste ingen. Selv da Olafs etterkommere var samlet til et stort slektsstevne på Giske i 1996, var ennå hans opphav og videre skjebne som en gåte, innhyllet av glemsel og sterk fortielse. Her får du resultatene av letingen fra 1996. Han brukte som skikken var, ulike etternavn, enten det var etter hvor han var født, eller vokste opp eller etter hvor han bodde. Se linken over til Ole Johan Britannus.

Har du spørsmål eller kommentarer skriv til denne mailen:

E-Mail: arthur.pilskog@gmail.com    

Det er Arthur M. Pilskog som lager denne siden. Jeg er et barnebarn av Olaf.                   

Aktuelle slektsnavn:

Giskemo, Ørskog

Lisa hadde fem søsken. 


Liaseth, Hareid

Welcome to all English 

speaking/reading. 

Look to the section/link: 

A few words in English.

Sist redigert april 2020

Websiden opprettet

den 4. november 2007.