Grovadalen, Husmannsplass, Tranvåg, Fiskerstranda


Familien på husmannsplassen Grovadalen.  21-1. Før 1865 - i 1880-åra?


  Peter (Olaus Frimann) Nilss. Dahl frå Dalgarden, Fiskarstranda (4-6), f. 6.7.1817,

  1. 09.05.1885, gift 29.05.1842 med

  Johanne (Severine Katrine) Didriksd. frå Myklebust i Borgund, f. 2.7.1819, d. 28.4.1897.

 

Dei budde før på Dalgarden, Fiskarstranda

  (4-7a). Dei kom hit ein gong fyrst i 1860-åra, er ved foketellinga i 1865 ført som

  husmannsfolk utan jord, Peter dreiv som fiskar.

Barn:

  1.. Nils (Vebjørn), f. 16.8.1842, d. ?, gift 16.6.1867 med Nille (Petrine Eline)

  Ingebrigtsd. frå Gjuv i Borgund, f. 2.6.1837, d. ?. Dei var båe i teneste på Holen

  i Borgund 1865. Etter dei gifta seg er dei nemnt innerstar og dagarbeidarar på

  Buholmstranda i Ålesund.

 

  2.. Dortea (Severine Johanne), f. 12.8.1844, d. ?, gift 14.7.1867 med Nils Laurits Nilss. frå Heissa

    i Borgund, f. 21.12.1845, d. ?. Dei er nemnt innerstar på Heissa rett etter dei gifta seg.

 

  3.. Peter Martinus, f. 5.11.1846, d. ?, var sjømann ved f.t. 1875, oppheldt seg i England.

 

  4.. Johanne (Marie Birgitte), f. 31.8.1849, sjå nr 21-2.

 

  5.. Hans (Andreas Elias), f. 6.9.1852, d. 4.2.1902, gift 13.11.1881 med Olave

    (Severine Martine) Pedersd. frå Slotsvika i Borgund, f. 25.12.1849, d. 4.11.1938.

    Dei var fyrst innerstar på Godøya, seinare plassefolk på Hansplassen i Breivika i Borgund.

 

  6.. Ole Johan Britanus, f. 6.6.1855, d. ?, heime hjå foreldra i 1875.

 

  7.. Rasmus Nikolai, f. 6.8.1858, d. ?, gift 19.8.1888 med

    Petrine Karoline Olsd. frå Nordstrand, Valderøya i Borgund, f. 23.11.1862, d. ?.

    Budde på Buholmstranda i Ålesund 1900, Rasmus dreiv som fiskar.

 

  8.. Laurits Peter, f. 10.10.1861, d. ?, gift 23.4.1893 med Helene Marie Rasmusd. frå Blindheim i Borgund, f. 18.5.1867, d. ?.

    Da dei gifta seg er Laurits kalla «Fiskergård», sjømann. Dei budde i «Torv Gade» i Ålesund 1900.

 

   Og NB:

   Elisa Karolusd. frå Ulstein, f. 1838, arbeide som tenestjente på Rabben under folketellinga i 1875, ein av plassane på Fiskarstranda.

   Det er berre eit par steinkast mellom Grovadalen (der Ole var) og Rabben. Det er svært sannsynleg at det var såleis desse to trefte     kvarandre, og at det er den rette faren vi har funne.

 

 

IDisse opplysingene kom fra Ole Martin Sørumgård på Lesja som driver med slektsgranskning: oms@snohetta.no

Han var med på å lage den

nye bygdeboka for Sula. 2004

 

Tallet (4-7a) viser til gårdsinndeling i bygdeboka.

Grovadalen, Tranvågen

fra Sula-boka bind 2. Bygdebok fra 2004