http://www.skodje.kommune.no/bilder/1/Kart.gif   Som viser Glomset. Kartet viser et nes like neden for ordet Glomset. det er sannsynligvis Honningdalnes.  

 

Honningsdalen ligger på E 39 til høyre når du kommer fra Ålesund, ved Valle og ned til Glomset.. Der er det en gård som i dag kalles Honningsdalsnes. Det var etter bygdeboka en husmannsplass. Karolus far, Simon, bodde på en lite bruk nede ved stranda. Lokale kjentfolk vet om noen gamle murer. Men det er lite igjen. Der bodde det i 2004 en som het Honningsdalsnes.