Bnr. 4 ”Ytste Engane” ( Karolusplassen) ( fra Gnr. 78, Overå)

 

"Karolus Simonson Honningsdalsnes, Skodje, - død 23.07. 1880  68 år gl.

g. Berte Marie Olsd. Giskemo, fødd på Reite, Vaksvik, - død 04.03.1891  93 år gl.

 

Karolus fekk plassetel i 1840 av Lars Olsen på ein plass under bnr.1. Han er nemd på

Ovrå allereie i 1836. Han var bygningsmann.” Karolusplassen var en husmannsplass. Karolus eide den ikke. Han hadde rett til å bruke den. Sannsynligvis mot å arbeid på hovedbruket eller at han måtte levere en viss mengde av avlingen til eieren, eller betale på annen måte.

 

Den neste brukeren tok over fra 1878. Ved skylddeling ble Karolusplassen frådelt bnr 1 i 1871 og ble regnet som bruk med bruksnummer 4.

 

Lars Larsson Overå fikk skøyte i 1871 på denne delen som fikk navnet Karolusplassen, nettopp etter vår stamfar, som var første brukeren. Se også side 466 der dette også omtales. Lars Larsson fra Johannes Larsson Overå.

 

Hentet fra band VI av "Bygdebok for Ulstein og Hareid", ved Ingvard Bjåstad og Asbjørn Waage. Redigert av Trygve Brandal. (Hatlehols trykkeri AS, 6270 Brattvåg 1985.)