Overå Gardsnr 78

Uttales: Å´vrå.  En høytliggende gård med god eng og god beitemark kan være bakgrunn for navnet. Vin = eng, beitemark, fordi en tror det opphavlige navnet har vært: Ofrin (in = vin). Ofr = øvre, altså liggende på en høyde.

I 1603 var det to bruk (s.466).  1626 var det fire brukere. ( s. 467)

Karolus fekk plassetel i 1840 ( s. 466) av Lars Olsen på ein plass under bnr.1. Han er nemd på Ovrå allereie i 1836. Han var bygningsmann.” Karolusplassen" var en husmannsplass. Karolus eide den ikke. Han bygslet den.

Ved skylddeling ble "Karolusplassen" frådelt bnr 1 i 1871 og fikk navnet etter første bruker som var Karolus fra Honningdalsnses. Det ble regnet som bruk med bruksnummer 4.

Den neste brukeren tok over fra 1878. Side 475: Brn 4: ”Ytste Engane” = ”Karolusplassen”

Side 465 i band VI av "Bygdebok for Ulstein og Hareid", ved Ingvard Bjåstad og Asbjørn Waage. Redigert av Trygve Brandal. (Hatlehols trykkeri AS, 6270 Brattvåg 1985.)