English in blue

Navnet Pilskog har forekommet i mange variasjoner. Se side 440 for tanker om opprinnelsen. Tanken ligger nær å tenke at det var en skog av piletrær på stedet. Første leddet kommer av trenavnet pil, gammelnorsk: pill. Hører til plantefamilien salicaceaa, der vi blant annet finner selje, poppel o.a.

 

There are several ways of writing "Pilskog". There is some uncertainty concerning its origen. But the word: pil is the same as: arrow ( as in bough and arrow), but more likely is of the little bush/ tree called pil: salicaceaa-family ( in Latin).

Skog means wood. The geografical place and maildress is Pilskog. There is hardly anyone that uses Philskog.

 

Noen vil skrive det med h: Philskog eller (som i Bergen) Pihlskog. Men dette er en form som knapt blir brukt. Det er et eksempel fra Skåne i Sverige.

 

Side 437: Pilskoganje i dagligtalen. Det er gjort oldfunn på stedet. Noe av dette er tatt vare på av historisk museum i Bergen.

 

Side 440: i 1626 var det to brukere. Det var da et krongods. I 1651 fikk presten i Ørskog gården. ( Anmerkning til bygdeboka: Eierne hadde sannsynligvis forpaktere som drev garden for dem.)

 

Side: 445: Rasmus Olson Pilskog ”Kjøpte Gnr 77 Pilskog, i 1823 av premierløytnant Ludvig Daae for 400 spesidaler.” (Vår anmerk.: Altså den første eier som bor på og driver bruket.) 

 

Rasmus Olson Pilskog, 07.07. 1801 - 19.09. 1853, side 445 i bind VI., en person som solgte og kjøpte flere eiendommer. This man we can call the founder of the Pilskogfarms in modern time. He bought it ( from one military officer named Ludvig Daae.) and was the first that owned it and lived at the farm. 

 

Sønnen Nikolai Johannes, f. 1827, tok over bruket i 1855, i 1865 var bruket på 20 mål åker og dyrket eng og 73 mål natureng. Se side 446. Nikolai ga fra seg bruket og delte det i to mellom sønnene Rasofile og Olavius.

 

Sidetallene henviser til band VI av "Bygdebok for Ulstein og Hareid", ved Ingvard Bjåstad og Asbjørn Waage. Redigert av Trygve Brandal. (Hatlehols trykkeri AS, 6270 Brattvåg 1985.)

 

 

The pilskog-overaa family has its origen from the place called Overaa close to Pilskog. But the Hjørungavåg is (was) a small place in numbers of inhabitants, and the relations between the families at that time are an interesting study.