Reidar New York

Onkel i Amerika

Reidar sammen med Dagmar på sin 80 årsdag 1998.


Reidar født 27. juni 1918 - død 26. desember 2009.


Gift første gang med Helen av irsk avstamning, død, ikke barn.


Gift andre gang med Dagmar ”Nøste” Andersen opprinnelig fra Grimstad i Norge. Dagmar døde 14. feb 2011.

   Se baksiden av bildet. Look at the reverse side of the photo.

Reidar seilte ute under krigen.

Han var med på flere viktige transporter. Han var også på sjøen i augusut 1945. Da USA enda var i krig med Japan.

Han opplevde torpedering i Stillehavet og ble skadet. For sin deltakelse og innsats fikk han mange medaljer.

Her presenteres en samling av hans medaljer. Not ready yet.

Medaljer fra krigen/ Medals from the Second World War

Fra Atlanterhavet 15. november 1945.

Ted Coco,

Frank Coughlin og  Reidar

Viser til boken av Magne Godø:

Godøya -

Øya og folket i krigs- og okkupasjonstida 1940 - 1945

OBS: Ny utgåve i 2018


Utgivar: Godøytunmuseet

Alle overlevde krigen.

Reidar gikk i land New York. Det gikk mange år før han besøkte Norge igjen. 

Oskar, Alfred, Ingvald og Reidar var ute under krigen. Enten på båt i i transport eller som Oskar, i tjeneste (også til sjøs) i England. 

Kan dette være Frank Coughlin på bildet? Is this the man on the photo?

http://www.lynchfuneraldirectors.com/death_notice.aspx?Operation=preview¬iceid=2440

Sist redigert  februar 2020Denne websiden ble opprettet den 4. november 2007.