More from New York

More from New York

Oskar, Alfred, Ingvald og Reidar var ute under krigen. Enten på båt i i transport eller som Oskar, i tjeneste (også til sjøs) i England. 

Alle overlevde krigen. Reidar gikk i land New York. Det gikk mange år før han besøkte Norge igjen. 

Viser til boken av Magne Godø:

Godøya -

Øya og folket i krigs- og okkupasjonstida 1940 - 1945

Utgivar: Godøytunmuseet - 1995.


NY UTGAVE I 2018


Sist redigert 

29. februar 2020

Denne websiden ble opprettet den 4. november 2007. 


Reidars hus i Brooklyn


Reidar født 27. juni 1918 - død 26. desember 2009.


Gift første gang med Helen av irsk avstamning, død, ikke barn.


Gift andre gang med Dagmar ”Nøste” Andersen opprinnelig fra Grimstad i Norge. Dagmar døde 14. feb 2011.